Ağaçların Spiritüel''i...

2012-09-27 09:39:00

Kızıl Ağaç (Alder–Alnus glutinosa): Gölgesinde büyüyen ekine faydaları olduğuna inanılıyordu. Bu ağacın odunları yakıt olarak zayıf olmasına rağmen (söğüt ağacı, kavak ve kestane gibi), en iyi kömürü sağlamakla biliniyordu. Kutsal bir kızıl ağacı kesip devirmenin, kendi evinin yanması ile karşılık bulacağına inanılıyordu. Kızıl ağaçtan üç saf boya elde ediliyordu; Kabuğundan kırmızı, çiçeğinden yeşil, ince dallarından kahverengi... Bunlar ateş, su ve toprağı simgelemekteydi. 

Söğüt Ağacı (Willow–Salix alba): Yunanistan’da kutsal sayılan ağaça, cadılar tarafından tapınıldığına inanılıyordu. Söğüt ağacı Ay Tanrıçası için kutsaldı. Bunun nedenleri arasında söğüt ağacının suyu en çok seven ağaç olması ve Ay Tanrıçası’nın ‘çiğ ve nem sağlayıcı’ olması; yaprak ve kabuğundan yapılan bir asidin önceleri cadı büyüsü sanılan romatizma kramplarına karşı iyileştirici özelliği olması yatıyor

Meşe (Oak–Quercus robur): Zeus, Jüpiter ve Herkül’ün ağacıdır. Dayanıklılık ve zaferi sembolize eder. Köklerinin, dallarının havaya yükseldiği kadar, yeraltı derinliklerine de uzadığına inanılırdı. Bu nedenle hem gökyüzünde, hem de yeraltı dünyasında hüküm süren bir tanrıya benzetiliyordu.  .  

Eski Türklerin ve Moğolların inancı Tengricilikte, ve Kuzey Amerika’nın yerli inançlarında, dünyanın merkezinde durduğuna, yer ve gök alemini birleştirdiğine inanılan "Dünyalar ağacı" vardır. Ağaca tapınmanın izleri Oğuzlar’a kadar muhafaza edilmiştir: “Bay Terek”, “Temir Kavak”, veya “Hayat Ağacı” denilen kutsal “Evliya Ağaç” inanışına benzer inançlara sadece Türk mitolojisinde değil tüm dünya mitolojilerinde rastlanabilir. Dünyanın tam ortasından yükselen bu ağacın kökleri yeraltına iner, dalları ise dünya dağının zirvesine yükselir. Böylece bu kutsal ağaç, dünyanın her üç katını -gök, yer ve yeraltı dünyalarını-

Şamanist Türklerin en kutsal bildikleri ağaç, kayın ağacıdır. Kutsal sayıldığı için de “Bau Kayın” denilen bu ağaç, bütün şaman ayinlerinde yer alır. Ağaç motifi olan kayın, Altaylarda şaman ayinlerinde, doğum, düğün ve bayramlarda önemli unsurdu. Ataların hayatları bu ağaçla bağlanırdı. Altay şamanlarının inancına göre, insanlar yaratıldıkları zaman ilk kayın ağacı da Umay Ana ile beraber yere inmiştir. Şamanı besleyip, büyüten ağacın adı Ara Ağaç'tı. Yakutlara göre, göğün en üst katında olup, göğün yere açılan kapısıdır. Yerle göğü birbirine bağlayan Dünya Ağacı’nın zirvesinde, iki başlı bir kartal yuva kurmuştur. Bu kartalın görevi, gökleri korumaktır. birbirine bağlamaktadır. 

 

0
0
0
Yorum Yaz